Belgien

Belgien er et kongerige, der opstod i 1830, da det ved en revolution blev udskilt fra det Forenede kongerige Nederlandene. Det der holdt Belgien sammen i begyndelsen var, at man var katolikker i modsætning til de nordlige Nederlande (Holland), hvor man var protestanter.

I dag spiller religionen i området en mindre betydning og overdøves fuldstændig af sprog- og kulturstriden mellem de flamsk (hollandsk) talende og de fransk talende.

Belgien er opdelt i 3 føderale regioner:

-  Flandern, flamsk (hollandsk) talende

-   Wallonien, fransk talende

- Bruxelles, tosproget fransk-flamsk.

 Flamsk

 Fransk

Wallonien var tidligere industrielt stærkt, mens Flandern var et relativt fattigt landbrugsområde. Samtidig var fransk det eneste officielle sprog indtil 1898. Flamlænderne følte sig som underhunde.

Idag er rollerne vendt. Flanderen er i dag et af Europas rigeste områder, mens sværindustrien i Wallonien stort set er afviklet.

Hovedstaden i Wallonien er Namur, hvor der kun tales fransk

Hovedstaden i Flanderen er Bruxelles, som officielt er tosproget, men hvor langt de fleste taler fransk.

Hovedstaden i Belgien er ligeledes Bruxelles.

Belgien er på knap 33.000 km2 (Danmark er på godt 43.000 km2) og har knap 10,5 mill indbyggere (Danmark har godt 5,5 mill indbyggere) og har dermed en befolkningstæthed, der er mere end dobbelt så stor som Danmarks.

 Tysk